" /> ฉบับที่ ๒๐๕ มีนาคม ๒๕๔๕ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]