" /> ฉบับที่ ๒๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]