" /> ฉบับที่ ๒๘๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]