จักรพันธุ์ กังวาฬ

ตลาดรถยนต์ทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา อันเป็นผลจากความต้องการรถยนต์ที่สูงขึ้นมากในประเทศจีน อินเดีย และบราซิล

ข้อมูลจากวารสาร Ward’s ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวงการธุรกิจรถยนต์ทั่วโลก เปิดเผยว่าปัจจุบันมีรถยนต์ทุกประเภทวิ่งบนท้องถนนทั่วโลกถึง ๑,๐๐๐ ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ ที่ยังมีรถยนต์ ๙๘๐ ล้านคัน

สหรัฐอเมริกายังคงครองสถิติประเทศที่มีรถยนต์มากที่สุดในโลก ในอัตราส่วนรถยนต์ ๑ คันต่อประชากร ๑.๓ คน

อย่างไรก็ตามประเทศจีนถือว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ในประเทศสูงที่สุด ส่งผลให้จีนมีจำนวนรถยนต์สูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก คือ ๗๘ ล้านคัน แซงหน้าญี่ปุ่นซึ่งมีรถยนต์ ๗๓.๙ ล้านคัน

ขณะที่ประเทศอินเดียมีรถยนต์ทั้งหมด ๒๐.๘ ล้านคัน  ส่วนประเทศบราซิลมีรถยนต์ใหม่ที่ลงทะเบียนในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒.๕ ล้านคัน

แม้ข้อมูลทั้งหมดสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของธุรกิจรถยนต์ทั่วโลก แต่ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน เพราะรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน