วิดีโอเก็บภาพกิจกรรมงานค่ายนักเขียน สารคดี ครั้งที่ 8 ค่ายนักเขียนสารคดีแบบต่อเนื่อง­หนึ่งเดียวในประเทศไทย