sell bookfair

บูท “สารคดี-เมืองโบราณ”
รับสมัครน้องๆนักศึกษา มาร่วมขายหนังสือด้วยกัน
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในช่วงวันที่ 18-28 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-21.00 น.
(มีค่าแรงตอบแทนพร้อมอาหาร 2 มื้อ/วัน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พี่อุ๊-ดวงใจ โทร. 0-2281-6110 ต่อ 112-114
หรือ โทร. 08-9698-2220
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ตุลาคมนี้