" /> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 9 - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]