ญี่ปุ่น / จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิถูกสึนามิถล่มเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดฟุกุชิมะกลายเป็นเขตปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี อยู่อาศัยไม่ได้ไปอีกหลายปี  ชาวจังหวัดฟุกุชิมะที่ต้องอพยพออกจากบ้านเกิดและอาสาสมัครจึงร่วมกันทำโครงการปลูกซากุระ ๒ หมื่นต้นตลอดแนวชายฝั่ง ๑๙๐ กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ ปี

ยูมิโกะ นิชิโมโตะ วัย ๕๙ ปี หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งต้องอพยพจากบ้านในเมืองฮิโรโนะระบุว่า พวกเขาทำเพื่อ “ต้อนรับผู้อพยพกลับบ้าน” ในอีก ๓๐ ปี ข้างหน้า และ “อยากทำให้ลูกหลานภูมิใจกับชุมชน” โดยเธอได้แรงบันดาลใจเมื่อเห็นต้นซากุระออกดอกในเขตอพยพที่ไม่มีผู้คนอาศัยทางโทรทัศน์ในฤดูใบไม้ผลิปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านม