butterflytrip pt1

29 ปีมีครั้งเดียว

มาเป็น fanclub สารคดี ไปดูผีเสื้อด้วยกันสารคดีจัดให้ ฟรีทุกอย่าง!!!
ไปดูผีเสื้อเป็นล้านๆตัวพร้อมผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งเรื่องผีเสื้อ โดยคุณเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ 

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว

รับเพียง 20 ท่าน เท่านั้น!!

บริดสโตน ผู้สนับสนุนคนรักผีเสื้ออย่างเป็นทางการ

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556

07.00 พบกันที่สำนักงานนิตยสารสารคดี (ตามแผนที่แนบ)
08.00 ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
09.30 แวะพักที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาองครักษ์ จังหวัดนครนายก
12.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ร้านอาหารครัวร่มไทร หน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา
13.00 พูดคุยภาพรวมก่อนเริ่มกิจกรรมดูผีเสื้อ โดย คุณเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ และ คุณอนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา
13.15 เข้าที่พัก และทำธุระส่วนตัว
14.00 เริ่มกิจกรรมดูผีเสื้อ ณ ลานดูผีเสื้อของอุทยานฯ
18.00 รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ที่ร้านอาหารสวัสดิการ
19.00 กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน และฉายภาพผีเสื้อ
20.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556

07.00 รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ที่ร้านอาหารสวัสดิการ
08.00 เดินทางขึ้นจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติปางสีดา
09.00 ดูผีเสื้อที่ลาน ปด.5
12.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ
13.00 เดินทางกลับพร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง

กำหนดการนี้อาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

1. เนื่องจากอุทยานฯ มีที่พักจำกัด เราจึงต้องอยู่ร่วมกันแบบอบอุ่น อาจมีบางท่านต้องนอนถุงนอน (ในบ้าน)
2. หากท่านใดมีอุปกรณ์กล้อง BINOCULARS หรือกล้องส่องทางไกล ให้นำติดตัวไปด้วย
3. อุปกรณ์ที่ควรนำติดตัวไป เช่น ไฟฉาย ยาทากันยุง
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณานำยาของท่านติดตัวไปด้วย

กติกาการร่วมสนุก
1. สมัครเป็น fanclub สารคดี โดย ดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่านทาง www.sarakadee.com, www.facebook.com/sarakadeeactivity
2. ถ่ายภาพตัวท่านคู่กับหนังสือ THAILAND BUTTERFLY GUIDE
หรือ ถ่ายภาพคู่กับหน้าโฆษณาหนังสือ THAILAND BUTTERFLY GUIDE ในนิตยสารสารคดี ฉบับเดือนมิถุนายน 2556 พร้อมแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปดูผีเสื้อกับเรา มาที่อีเมล fanclub@www.sarakadee.com
3. การตัดสินโดยคัดเลือกเหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จำนวน 20 ท่าน
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ และนัดแนะวันเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลา เปิดรับภาพตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556

ประกาศผล วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ทาง www.sarakadee.com, www.facebook.com/sarakadeeactivity

รางวัล
ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สารคดี FC ครั้งที่ 1 “ไปดูผีเสื้อกับคุณเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ. สระแก้ว” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 (2 วัน 1 คืน)

จำนวนรางวัล 20 รางวัล (รางวัลละ 1 ที่นั่ง)

กติกา เงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกัน
1. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใดได้
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
3. หากทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้จะถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์
0-2281- 6110 ต่อ 110, 112-114 มือถือ 08-1583-5040, 08-9698-2220 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นเวลา 12.00-13.00 น.)
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ ทุจริต ผิดกฎ ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า