ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

greennursery

เดนมาร์ก / กลางเมือง Hørsholm ทางตอนเหนือของกรุงโคเปนเฮเกน สถานรับเลี้ยงเด็ก Solhuset ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถานรับเลี้ยงเด็ก Solhuset มีโครงสร้างอาคารเป็นรูปสามเหลี่ยม และมีหลังคาเป็นลอนหยักรูปสามเหลี่ยมเรียงติดกันเหมือนฟันปลา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร รองรับเด็กๆ ได้ราว ๑,๐๐๐ คน

คุณสมบัติของอาคารหลังนี้ ครอบคลุมปัจจัยสีเขียวหลายด้าน เริ่มจากลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของหลังคาซึ่งเมื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง ๘ กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี มากกว่าหลังคาแบบปรกติทั่วไป และมากเกินกว่าความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าของตัวอาคารเอง ไฟฟ้าส่วนเกินจึงถูกส่งเข้าระบบไฟฟ้าส่วนกลาง และจะถูกซื้อคืนโดยสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วง ๔ เดือนของปีที่มีแสงอาทิตย์น้อย โดยใช้ลดหย่อนการจ่ายค่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคารได้ บนหลังคายังปล่อยให้มีพื้นที่ว่างสำหรับปลูกพืชชนิดหนึ่งชื่อ Sedum คลุมหลังคาเพื่อรักษาอุณหภูมิ เอื้อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตกระแสไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บนหลังคาและผนังตอนบนยังมีช่องรับแสงที่เปิด-ปิดอัตโนมัติเพื่อระบายลม และเปิดรับแสงธรรมชาติ ช่วยสร้างอารมณ์สุนทรีให้แก่เด็กๆ

วัสดุที่ใช้ในการสร้างกำแพงและปูพื้นทำจากคอนกรีตชนิดพิเศษซึ่งกักเก็บความร้อนได้ตามธรรมชาติในเวลากลางวัน และค่อยๆ คายออกมาเมื่อตกเย็น โครงสร้างด้านนอกของอาคารตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์จากไม้ผ่านความดันสูงเพื่อความทนทานแทนที่จะผ่านกระบวนการทางเคมีที่เป็นพิษ

พื้นที่ด้านนอกอาคารยังได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพของเดนมาร์ก ทั้งป่าไม้ พื้นทรายอันเป็นสัญลักษณ์ของชายฝั่งทะเล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ ผู้เป็นความหวังแห่งอนาคต

Solhuset เริ่มให้บริการเมื่อกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของเดนมาร์ก .