" /> โครงการ "บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 2" ตอน เล่าเรื่องด้วยภาพ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]