poster bangchak2ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขอชวนน้องๆที่มีใจรักในการถ่ายภาพและการเขียน
ร่วมโครงการ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 2” ตอน เล่าเรื่องด้วยภาพ
ฝึกทักษะการถ่ายภาพอย่างมีมุมมอง พร้อมถ่ายทอดออกเป็นการเขียนอย่างสร้างสรรค์
โดยทีมงานช่างภาพและนักเขียนประจำนิตยสารสารคดี

อบรมฟรีตลอด 3 วัน 2 คืน
ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน “Sunny Bangchak” พระนครศรีอยุธยา
พร้อมกระทบไหล่…. บารมี เต็มบุญเกียรติ
ช่างภาพระดับแนวหน้าของไทย ผู้สร้างแรงบันดาลใจหลังเลนส์

คุณสมบัติ
มีใจรักการถ่ายภาพและการเขียน
เป็นนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ 17-21 ปี
สามารถเข้าค่ายค้างคืนระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556*
มีกล้องถ่ายภาพความละเอียดอย่างน้อย 5 ล้านพิกเซล(ยกเว้นกล้องโทรศัพท์มือถือ)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ส่งตัวอย่างผลงานภาพถ่าย 7-10 ภาพ พร้อมคำบรรยาย
ส่งใบสมัครมาที่ activity@www.sarakadee.com หรือ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
เลขที่ 28,30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
(ระบุที่หัวเรื่องหรือมุมซองว่า “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 2”)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทาง www.sarakadee.com
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

สอบถามรายละเอียดได้ที่
facebook.com/sarakadeeactivity
หรือติดต่อ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทร 0-2281-6110 ต่อ 113

บริหารโครงการโดย ทีมงานนิตยสารสารคดี
สนับสนุนโครงการโดย บางจาก ผู้นำด้านพลังงานทดแทน