ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

รู้หรือไม่ว่าศูนย์รวมขยะปริมาณมากที่สุดในโลกไม่ได้ตั้งอยู่บนผืนดิน แต่ลอยคว้างกลางมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือ

แพขยะใหญ่แปซิฟิก (Great Pacific garbage patch) มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบสามเท่า เกิดจากการรวมกันของขยะพลาสติกและขยะนานาชนิดที่หลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำ  ห้าปีจากชายฝั่งสหรัฐอเมริกา หนึ่งปีหรือน้อยกว่าจากชายฝั่งญี่ปุ่นและเอเชีย ในที่สุดเศษขยะทั้งจากบนฝั่งและเรือเดินสมุทรก็ค่อยๆ สะสมจนกลายเป็นเกาะขยะ

อย่างที่รู้ว่าพลาสติกนั้นแทบไม่ย่อยสลาย แม้อยู่ในน้ำซึ่งมีคลื่นแรง พลาสติกเพียงแต่แตกตัวเล็กลง ยิบย่อยเป็นผงอยู่ในน้ำ เข้มข้นจนเป็น “ซุปพลาสติก”

บางพื้นที่กระแสน้ำพัดพาไป ซุปพลาสติกอาจมีความหนาแน่นกว่าแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารสัตว์ทะเลถึงหกเท่า  สุดท้ายสารสังเคราะห์ก็เข้าไปในร่างกายสัตว์ทะเล ไม่ว่านก เต่า หรือปลา  หากเป็นปลาทูน่าหรือสัตว์น้ำที่มนุษย์จับมาบริโภค ปลายทางของขยะจะอยู่ที่กระเพาะของมนุษย์ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมานอกเหนือจากระบบนิเวศที่ถูกทำลายก่อนหน้านั้น

ที่มาภาพ : http://www.afitplanet.com/weblog/wp-content/uploads/2011/01/Trash-just-below-the-surface-Bali.jpg