พบนักเขียนในมหกรรมลดราคามหาศาล ที่บูทสารคดี-เมืองโบราณ Plenery Hall A06
15-26 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์