" /> ฉบับที่ ๓๕๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]