สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน

euสหภาพยุโรป / หลังประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency - ESA) ตัดสินใจคงกำหนดการเดิมให้ยานโรเซตตา (Rosetta ซึ่งออกจากโลกตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และพบโคจรรอบดาวหาง 67P ที่ห่างจากโลก ๔๐๐ ล้านกิโลเมตร) ส่งหุ่นยนต์ “ฟิเล” (Philae) ลงสำรวจพื้นผิวดาวหางในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยจะปล่อยหุ่นจากความสูง ๑๐ กิโลเมตร พร้อมระบุตำแหน่งสำรวจสองจุดคือจุดหลักและจุดลงจอดสำรอง  อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพราะเมื่อลงจอดแล้วฟิเลจะทำงานต่อไปอีก ๖ เดือน

โรเซตตาเป็นยานสำรวจอวกาศลำแรกของโลกที่เดินทางร่วมกับดาวหาง  นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวหางเป็นสิ่งที่เหลือจากกำเนิดระบบสุริยจักรวาลเมื่อ ๔.๖ พันล้านปีก่อน  การค้นหาองค์ประกอบโมเลกุลโบราณจากดาวหางจะทำให้มนุษย์เข้าใจระบบสุริยจักรวาลมากขึ้น