๓๐ ผู้จุดประกายไฟสีเขียว

361-sarakadeepised

ในวาระแห่งการก้าวย่างเข้าสู่ขวบปีที่ ๓๑ สารคดี เปิดศักราชใหม่ด้วยเรื่องราวของยอดนักสิ่งแวดล้อมไทยในหลากหลายบทบาท ทั้งผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักธุรกิจ นักวิชาการ ข้าราชการ เอ็นจีโอ พระสงฆ์ ศิลปิน ฯลฯ ที่ถือเป็นคนต้นแบบด้านการอนุรักษ์  และจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และปลูกความรักธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ขยายวงกว้างไกลออกไปในหมู่ผู้คนร่วมสังคมของเรา