สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน 

tsuwano_street>ญี่ปุ่น / เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางการจังหวัดชิมะเนะเสนอเงื่อนไขผ่อนซื้อบ้านราคาต่ำ ขนาด ๙๔ ตารางเมตรพร้อมที่ดิน แก่ผู้ต้องการเข้าอยู่ในเมืองชิมะเนะอย่างถาวร ซึ่งมีเงื่อนไขว่า ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ ๓ หมื่นเยน (ราว ๘,๒๐๐ บาท) นาน ๒๕ ปีโดยไม่ย้ายออก จึงจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของบ้าน อีกทั้งตลอดการอยู่อาศัยจะมีการซ่อมแซมให้ฟรีและจัดหางานให้ผู้อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน นอกจากนี้ข้อแม้สำคัญคือครอบครัวที่ย้ายมาต้องมีบุตรแล้ว ผู้ใหญ่อายุไม่เกิน ๔๐ ปี เนื่องจากเมืองชิมะเนะมีประชากรสูงอายุจำนวนมาก

อนึ่งญี่ปุ่นกำลังพบวิกฤตประชากรด้วยทศวรรษที่ผ่านมามีอัตราการเกิดต่ำสุดในโลกและมีผู้สูงอายุจำนวนมาก  มีการประเมินว่าใน ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากรสูงอายุจะมีมากถึงร้อยละ ๔๐ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คนญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นโดยเสนอสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการสร้างหุ่นยนต์ทดแทนวัยแรงงานที่ขาดหายไป

ที่มาภาพ : https://sociorocketnewsen.files.wordpress.com/2015/05/tsuwano_street_002.jpg?w=580&h=435