ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง

item footlprint

บรรจุภัณฑ์ยอดนิยมสำหรับใส่สินค้าสารพัดอย่างผลิตด้วยสารเคมีจากกระบวนการปิโตรเลียมส่วนใหญ่มีลักษณะบางยืดหยุ่นออกแบบหลายขนาดตามวัตถุประสงค์การใช้งานอุตสาหกรรมพลาสติกเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงกว่า ๓.๗ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

  • ค่าเฉลี่ยการใช้ถุงพลาสติกทั่วโลกสูงถึงปีละ๑ล้านล้านถุงหรือเฉลี่ยนาทีละ ๒ ล้านถุง !และผู้บริโภคร้อยละ ๕๐ ใช้ถุงเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
  • ถุงพลาสติกน้ำหนักรวม ๑ กิโลกรัม สร้างก๊าซเรือนกระจก๖กิโลกรัมหรือค่าเฉลี่ยถุงพลาสติก๑ถุงสร้างก๊าซเรือนกระจกราว ๓๒.๕ กรัม
  • ถุงพลาสติกยังก่อมลพิษหลายอย่างและใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า ๕๐๐ ปีโดยเฉพาะเศษขยะพลาสติกสร้างอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลจนถึงตายประมาณการว่าทุก๑ตารางไมล์ของท้องทะเลจะมีพลาสติก ๔๖,๐๐๐ ชิ้น
  • จีนเป็นประเทศที่ใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดคือราว ๓ พันล้านถุงต่อวัน
  • มีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทั่วโลกมาหลายปีโดยเฉพาะการไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าต่าง ๆจากร้านค้านอกจากนี้ปัจจุบันยังมีทางเลือกใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้แทนถุงพลาสติกแบบเก่า
  • ประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จคือ ไอร์แลนด์ซึ่งเริ่มนโยบายเก็บภาษีถุงพลาสติกเป็นประเทศแรกด้วยราคา ๑๕ เซนต์ต่อ ๑ ถุงตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศได้ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ใน ๓ เดือน

ที่มา: plasticsindustry.org, treehugger.com, plasticbageconomics.com, timeforchange.org, ecowatch.com, reusethisbag.com, earth-policy.org