นบพระภูมิบาล

กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ

โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์

***

นิตยสารสารคดี ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ นำเสนอภาพชุดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ร.ศ. ๒๑๕ และสารคดีพิเศษ “อาทิตย์เบิกฟ้า” กับ “กษัตริยผู้ปฏิบัติธรรม” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก ๒๕๓๙ อันเป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย