นบพระภูมิบาล

กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ

โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์

***

นิตยสารสารคดี ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ เนื่องในวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหกรอบ นำเสนอ “จดหมายเหตุ ๗๒ ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” สรุปพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในลักษณะกาลานุกรม (timeline) กับบทความ “หกรอบพระชนมพรรษา” อันเป็นการพิจารณาพระราชประวัติในบริบทประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกในรอบ ๗๒ ปีที่ผ่านมา