นบพระภูมิบาล

กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ

โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์

***

นิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ จัดทำบทความพิเศษชุด ๖๐ ปีครองราชย์ นำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในรูปแบบปฏิทิน บทสัมภาษณ์ “บันทึกไว้ในใจราษฎร์” รวบรวมคำบอกเล่าของบุคคลที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด และปรากฏอยู่ในภาพถ่ายอันน่าประทับใจ รวมทั้งเรื่องราวบางส่วนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทีมีนับพันโครงการ