นบพระภูมิบาล

กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ

โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์

***

นิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สารคดี ร่วมบันทึกสีสันแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ภาพที่ประทับแน่นในความทรงจำของพสกนิกร คือภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม รวมถึงภาพบรรดาสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี มกุฎราชกุมาร และผู้แทนพระประมุขจาก ๒๕ ราชวงศ์ทั่วโลก เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมถวายพระพร