วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : รายงานและถ่ายภาพ

“A picture is worth a thousand words” ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ

คำกล่าวนี้มีแง่จริง แต่อีกด้านก็อาจจะทำให้จุดมุ่งหมายในการสื่อสารบิดเบือน เนื่องจากการตีความหมายของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารต่างกัน

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนิทรรศการภาพถ่าย “พื้นที่ชีวิต-พื้นที่ไม่มีชีวิต” พร้อมด้วยวงสนทนา “Photo Talk ‘ชีวิตของพื้นที่’ เล่าชีวิตผ่านเลนส์” ในงานประเทศไทยในสัญญาปารีส “ถ่านหิน-ไฟฟ้า-ทรัพยากร” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร

ภาพ “ตลาดยังไม่วาย” ตลาดนัดเทพา จังหวัดสงขลา ของวันชัย พุทธทอง ส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่าย “พื้นที่ชีวิต-พื้นที่ไม่มีชีวิต”

ภาพจัดแสดงส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่าย “พื้นที่ชีวิต-พื้นที่ไม่มีชีวิต”

วงสนทนา “Photo Talk ‘ชีวิตของพื้นที่’ เล่าชีวิตผ่านเลนส์”

วงพูดคุยต้องการสื่อสารความหมาย เบื้องหลังเรื่องราวชีวิตผ่านเลนส์และโจทย์ของช่างภาพทั้ง ๓ คน ประกอบด้วย วันชัย พุทธทอง ชุดเมืองเท่ชื่อเทพา, เริงฤทธิ์ คงเมือง ชุดเมืองแม่เมาะ-กระบี่ และศิรชัย อรุณรักษติชัย ชุดโลกใต้น้ำทะเลอันดามัน

วันชัย พุทธทอง เล่าว่าตนรู้จักอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มาเกือบ ๓๐ ปี เริ่มต้นจากการนั่งเรือชื่นชมบรรยากาศล่องไปตามลำคลองเทพา ตื่นเต้นกับความลึกถึง ๒๐ เมตร สภาพน้ำที่ยังคงดีมาก ภาพความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ที่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยากมาก จากวันนั้นถึงวันนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม

เริงฤทธิ์ คงเมือง เล่าผ่านภาพมุมสูงของป่าชายเลนที่เชื่อมต่อกับป่าพรุและสายคลองไหลลงสู่ทะเล บริเวณปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ ที่เปี่ยมไปด้วยแหล่งอาหาร และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

“อันดามันไม่ใช่เพียงใต้น้ำ และผิวน้ำทะเลเค็มๆ เท่านั้น แต่คำว่าอันดามันเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบนิเวศบนภูเขา แล้วไล่ลงมาจนถึงใต้น้ำ มันเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ และอุดมสมบูรณ์”

ด้าน ศิรชัย อรุณรักษติชัย ร่วมบันทึกภาพโลกใต้น้ำทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ กล่าวปิดท้ายว่า จากประสบการณ์ดำน้ำถ่ายภาพปะการังจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ยืนยันว่าทะเลแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ และเชื่อว่าถ้าคนดูว่าภาพถ่ายว่าสวยงามแล้ว ถ้าได้ไปเห็นภาพจริงจะสวยงามยิ่งกว่า เพราะโลกใต้ทะเลมีอะไรมากมายให้เรียนรู้

ไม่ว่าใครหากได้ชมภาพเหล่านี้ ก็ไม่อยากจะให้เป็นเพียงภาพถ่ายในอดีต แต่อยากให้เป็นภาพจริงที่มีชีวิตตลอดไป