384special1

เรือใบเจ้าวายุ จากขอบฝั่งถึงขอบฟ้า

วินาทีที่แล่นเรือออกจากฝั่ง เป็นวินาทีที่ยากต่อการอธิบาย

นักแล่นใบจะรู้สึกเหมือนตัวเองคือผู้ควบคุมสายน้ำ ดินฟ้า อากาศ กระทั่งสายลมที่ยากต่อการหยั่งถึง

เรียนรู้ว่าหากสักวันหนึ่ง โลกไม่มีแม้เครื่องยนต์หรือไม้พาย เพียงมือเปล่าก็สามารถบังคับเรือให้ออกเดินทางไปไหนต่อไหน

ตราบใดที่ยังมีเรี่ยวแรง มีเรือใบ มีสายลม พลังเคลื่อนโลกอันไม่รู้จักหมดสิ้น ได้ผูกมิตรกับสรรพสิ่ง ยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติ

นักแล่นใบคงไม่หยุดแค่เส้นขอบฟ้า

384special2

เมื่อสิงคโปร์จะเป็น “เมืองจักรยาน”

วันนี้ถ้ามีคนบอกว่าสิงคโปร์เคยมีระบบขนส่งย่ำแย่เหมือนกรุงเทพมหานครหลายคนอาจไม่เชื่อ แต่นั่นคือความจริง

ก่อนตั้งเป้าเป็นเมืองจักรยาน สิงคโปร์ปฏิวัติระบบขนส่งมาตั้งแต่ได้รับเอกราชเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๕

พื้นฐานที่ทำให้เกาะเล็ก ๆ แห่งนี้เดินหน้าเรื่องจักรยานได้ค่อนข้างดีคือการลงทุนกับ “ระบบขนส่งขนาดใหญ่” และทำ “เมืองสีเขียว”

บทเรียนจากสิงคโปร์บอกเราว่าการผลักดัน “เมืองจักรยาน” ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากพื้นฐานเหล่านี้