MP3
Soundcloud

Youtube

Podcast สารคดี ประจำ 9 เมษายน 2560 ยังคงรับกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45

กับการทำความรู้จักกับหนังสือเปลี่ยนชีวิตของ คุณสุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร สารคดี ผู้มีผลงานเขียนโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ และเรื่องราวแถบอุษาคเนย์(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในนิตยสาร และตีพิมพ์รวมแล่มมากมาย อาทิ จากวังจันทร์สู่เวียงแหง ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม และ ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว

ดำเนินรายการโดย ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง