logo3เรียนผู้ติดตามเพจ Sarakadee Magazine

เนื่องจากได้เกิดปัญหากับเพจ Sarakadee Magazine เพจเฟซบุ๊คทางการของ นิตยสาร สารคดี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ได้เกิดหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ปัจจุบันได้รายงานปัญหานี้กับทางเฟซบุ๊คแล้วยังไม่ได้คำตอบถึงสาเหตุของการหาย

ทางแก้ปัจจุบันเราจึงได้จัดทำเพจขึ้นมาใหม่ในชื่อ “นิตยสาร สารคดี” แต่หลังจากมีท้วงติงว่าเพจใหม่ค้นหายากเพราะชื่อไม่เหมือนเดิม ทางเราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sarakadee Magazine อีกครั้ง

และขอเชิญชวนผู้ติดตามรบกวนช่วยแชร์กระจายข่าวเพจของเราอีกครั้ง ทางเราสัญญาว่าจะนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

ขอขอบคุณในการสนับสนุนนิตยสารของเราด้วยดีเสมอมาครับ