390special1

ลิงวอกภูเขา เรื่องเล่าของลิงบนยอดไม้ จากคนเดินตามบนพื้นดิน

“เจี๊ยก ๆๆ เป็นเสียงเรียกของลิง ลิงนั้นไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา !”

หลายคนคงจำเนื้อร้องและท่วงทำนองนี้ได้ และภาพของลิงในความทรงจำของหลายคนก็คือสัตว์จอมซน

แต่เรารู้จักลิงมากน้อยแค่ไหน

สารคดีเรื่องนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับลิงวอกภูเขาหรือลิงอ้ายเงี้ยะ จากการศึกษาวิจัยติดตามลิงวอกภูเขาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งนับเป็นงานวิจัยแห่งแรกที่ได้ศึกษาลิงวอกภูเขาที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติแท้จริงของมัน ไม่ใช่ตามวัดหรือตามแหล่งท่องเที่ยว

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ช่วยรักษาปัจจัยที่มีผลต่อชีวิตฝูงลิง เช่น สัตว์ผู้ล่า อาหารตามธรรมชาติ และที่สำคัญคือพฤติกรรมของลิงซึ่งเป็นญาติมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด

เพราะความจริงแล้วในแง่วิวัฒนาการ มนุษย์และลิงต่างมีประวัติการวิวัฒนาการที่ยาวนานร่วมกัน

การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของลิงวอกภูเขาจึงอาจเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เราเข้าใจตัวเราเอง - “มนุษย์” มากขึ้น

—–

390special2

ระเบิด แก่งโขง หินผา มหานทีรอวันอวสาน

ความเป็นไปได้ในการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเงียบหายไปนานเกือบ ๑๕ ปี  ครั้งนี้รัฐบาลไทยอนุญาตให้เรือสัญชาติจีนเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว แบ่งเป็นงานสำรวจด้านชลศาสตร์ ธรณีวิทยา และวิศวกรรม

แม่น้ำโขงมีความยาว ๔,๙๐๙ กิโลเมตร บริเวณที่มีการระเบิดแก่งตามโครงการร่วมจีน พม่า ลาว และไทย แบ่งเป็นพรมแดนจีน-พม่า ๓๑ กิโลเมตร พม่า-ลาว ๒๓๔ กิโลเมตร  ไทย-ลาว ๙๖ กิโลเมตร  ลาว ๒๗๐ กิโลเมตร รวมกัน ๖๓๑ กิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งในแปดของความยาวแม่น้ำทั้งสาย

ในสายตานักอนุรักษ์ การระเบิดแก่งไม่เพียงทำลายก้อนหิน แต่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับผู้คนสองฝั่งแม่น้ำ

ในสายตานักพัฒนา การระเบิดแก่งนอกจากเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือพาณิชย์ ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงประเทศลุ่มน้ำโขงเข้าด้วยกัน

แก่งและแม่น้ำโขงจึงกำลังอยู่บนทางสองแพร่งที่ปลายทางอาจต่างกันอย่างสิ้นเชิง