เรื่องเด่นประจำสารคดี ฉบับที่ 390 - สารคดี.คอม

เรื่องเด่นประจำสารคดี ฉบับที่ 390

สิงหาคม 23, 2017 
0


390special1

ลิงวอกภูเขา เรื่องเล่าของลิงบนยอดไม้ จากคนเดินตามบนพื้นดิน

“เจี๊ยก ๆๆ เป็นเสียงเรียกของลิง ลิงนั้นไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา !”

หลายคนคงจำเนื้อร้องและท่วงทำนองนี้ได้ และภาพของลิงในความทรงจำของหลายคนก็คือสัตว์จอมซน

แต่เรารู้จักลิงมากน้อยแค่ไหน

สารคดีเรื่องนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับลิงวอกภูเขาหรือลิงอ้ายเงี้ยะ จากการศึกษาวิจัยติดตามลิงวอกภูเขาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งนับเป็นงานวิจัยแห่งแรกที่ได้ศึกษาลิงวอกภูเขาที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติแท้จริงของมัน ไม่ใช่ตามวัดหรือตามแหล่งท่องเที่ยว

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ช่วยรักษาปัจจัยที่มีผลต่อชีวิตฝูงลิง เช่น สัตว์ผู้ล่า อาหารตามธรรมชาติ และที่สำคัญคือพฤติกรรมของลิงซึ่งเป็นญาติมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด

เพราะความจริงแล้วในแง่วิวัฒนาการ มนุษย์และลิงต่างมีประวัติการวิวัฒนาการที่ยาวนานร่วมกัน

การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของลิงวอกภูเขาจึงอาจเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เราเข้าใจตัวเราเอง - “มนุษย์” มากขึ้น

—–

390special2

ระเบิด แก่งโขง หินผา มหานทีรอวันอวสาน

ความเป็นไปได้ในการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเงียบหายไปนานเกือบ ๑๕ ปี  ครั้งนี้รัฐบาลไทยอนุญาตให้เรือสัญชาติจีนเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว แบ่งเป็นงานสำรวจด้านชลศาสตร์ ธรณีวิทยา และวิศวกรรม

แม่น้ำโขงมีความยาว ๔,๙๐๙ กิโลเมตร บริเวณที่มีการระเบิดแก่งตามโครงการร่วมจีน พม่า ลาว และไทย แบ่งเป็นพรมแดนจีน-พม่า ๓๑ กิโลเมตร พม่า-ลาว ๒๓๔ กิโลเมตร  ไทย-ลาว ๙๖ กิโลเมตร  ลาว ๒๗๐ กิโลเมตร รวมกัน ๖๓๑ กิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งในแปดของความยาวแม่น้ำทั้งสาย

ในสายตานักอนุรักษ์ การระเบิดแก่งไม่เพียงทำลายก้อนหิน แต่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับผู้คนสองฝั่งแม่น้ำ

ในสายตานักพัฒนา การระเบิดแก่งนอกจากเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือพาณิชย์ ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงประเทศลุ่มน้ำโขงเข้าด้วยกัน

แก่งและแม่น้ำโขงจึงกำลังอยู่บนทางสองแพร่งที่ปลายทางอาจต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ น่าจะเป็นอีกวันประวัติศาสตร์ของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง เมื่อตัวแทนบริษัทต้าถัง (ลาว) เขื่อนไฟฟ้าปากแบง จำกัด
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ปลายปีที่ผ่านมา ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระเบิดแก่งแม่น้ำโขงว่า จีนพร้อมจะพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ถือเป็นการมอบขวัญปีใหม่ให้คนไทย สร้างความงุนงงสงสัยให้กับผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ท่าเรือเมืองปากแบงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลาว มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน เมืองปากแบงเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นกึ่งกลางของเส้นทางเดินเรือ ใช้เป็นจุดแวะพักสำหรับเรือโดยสาร เรือสินค้า และเรือท่องเที่ยวจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ก่อนมุ่งลงไปยังหลวงพระบาง (ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล)
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 390 สัมภาษณ์ Katja Rangsivek (ดร. คัทยา รังสิเวค) - “อำนาจนิยม” ในระบบการศึกษาไทย มรดกตกทอด - คำสอนในหลวงทุก ๆ คำอยู่บนงานชิ้นนี้
ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน ประเวช ตันตราภิรมย์ : ถ่ายภาพ “โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง” หรือโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ กลายเป็นประเด็นร้อนทันที หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ ลงวันที่