สืบ นาคะเสถียร กำลังรับการเจิมหน้าผาก ตามพิธีการต้อนรับอาคันตุกะแบบฮินดู โดยควาญช้างเมื่อครั้งที่ไปประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติจิตตวัน ประเทศเนปาล 27 มกราคม-27 กุมภาพันธ์ 2533

ภาพปกโดย : เบลินดา สจ๊วต ค็อกซ์

ในโอกาสรำลึก 27 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร สารคดีขอนำสกู๊ปเรื่องชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร โดยวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ มาเผยแพร่ให้ท่านได้อ่านอีกครั้งผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อร่วมรำลึกเหตุการณ์และส่งต่อบทเรียนสู่คนรุ่นใหม่

ชีวิตและความตายของสืบ นาคะเสถียร - นิตยสารสารคดี ฉบับ 68