สารคดีทำปกสืบ นาคะเสถียร 3 ปก ครั้งแรกในฉบับที่ 68 ตุลาคม 2533 1 เดือนหลังการจากไปของสืบ ฉบับ 186 ในวาระครบ 10 ปี และในวาระครบ 20 ปี ในฉบับ 307 กันยายน 2553

สารคดีพิเศษเรื่อง “ผืนป่าตะวันตกวันนี้ 20 ปี หลังเสียงปืนเมื่อ 1 กันยายน 2533” โดยวีระศักร จันทร์ส่งแสง รวบรวมสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นำมาให้แฟนสารคดีได้อ่านอีกครั้ง ในฉบับออนไลน์ เพื่อส่งต่อพลังอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในคนรุ่นใหม่ต่อไป