ด้วยทรงปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสร่วมถวายดอกไม้จันทน์ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัยได้อย่างทั่วถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองขึ้น ณ สถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

เฉพาะโดยรอบท้องสนามหลวงมีการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองขึ้นสี่มุม อันได้แก่ บริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม) ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พระปฐมบรมราชานุสรณ์ (เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ) และสวนนาคราภิรมย์ ท่าเตียน

พระเมรุมาศจำลองเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นอย่างงดงามตามอย่างต้นแบบ คือเป็นพระเมรุทรงมณฑป หลังคาบุษบกเจ็ดชั้น ประดิษฐานฉัตรเก้าชั้นบนยอด สง่างามสมพระเกียรติทุกประการ
ถึงหากพระเมรุมาศเหล่านี้จะเป็นองค์จำลอง หากแต่ความทุกข์เทวษและน้ำตาของทวยราษฎรผู้จะหลั่งไหลกันมาร่วมวางดอกไม้จันทน์ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ย่อมเป็นสิ่งจริงแท้

คำ : ศรัณย์ ทองปาน
ภาพ : อาทิตย์ ทองสุทธิ์

4mum01 4mum02 4mum03 4mum04 4mum05 4mum06