หนึ่งเดือนก่อนถึงกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ตุลาคม 11, 2017 
0


๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
หนึ่งเดือนก่อนถึงกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ส่วนประกอบและเครื่องประดับตกแต่งพระเมรุมาศกับอาคารบริวาร ทั้งฉากบังเพลิง ฉัตร ประติมากรรมเทพเจ้า ตลอดจนสัตว์หิมพานต์นานาชนิด ถูกลำเลียงเข้ามาติดตั้งประจำตำแหน่งยังมณฑลพิธี ณ ท้องสนามหลวง จนใกล้จะครบหมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นนายช่าง ข้าราชการ คนงาน หรือพนักงานทำความสะอาด ต่างเร่งมืออย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทุกคนตระหนักดีว่างานของเขาและเธอ ไม่ว่าจะมีใครมองเห็นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยเพียงใด ล้วนมีความสำคัญยิ่ง เพราะวาระนี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ร่วมกันสนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐพระองค์นั้น ผลงานของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้แก่พระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ และเป็นเสมือนชิ้นส่วนเล็กๆ เพื่อสร้างเสริมนัยความหมายแห่งองค์พระเมรุมาศ “เขาพระสุเมรุ” แกนหลักกึ่งกลางจักรวาลตามคติพุทธศาสนาเถรวาท อันเป็นทิพยสถานที่สถิตแห่งองค์เทวราชา

ศรัณย์ ทองปาน : คำ
จิตรทิวัส พรประเสริฐ : ภาพ

1monthbefore01

1monthbefore02

1monthbefore03

1monthbefore04

1monthbefore05

1monthbefore06

1monthbefore07

1monthbefore08

1monthbefore09

1monthbefore11

1monthbefore12

1monthbefore13

1monthbefore14

1monthbefore15
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ครุฑเป็น “สัตว์หิมพานต์” หรือสัตว์ในจินตนาการของคนอินเดียโบราณ ครึ่งคนครึ่งนก ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ถือเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ส่วนในจักรวาลทางพุทธศาสนา ครุฑเป็นสัตว์อย่างหนึ่งที่อาศัยอยู่บนต้นงิ้วใหญ่ หรือ “วิมานฉิมพลี” เชิงเขาพระสุเมรุ
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต นายเรือง ที่ซุ้มประตูทางเข้าเขตพุทธวาสของวัดอรุณราชวราราม มีประติมากรรมทาสีทองสองรูปตั้งคู่กันซ้ายขวา เป็นรูปของนายบุญเรือง หรือนายเรือง กับนายนก คนรุ่นต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เหตุที่มีการสร้างรูปของบุคคลทั้งสองนี้ไว้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ต่างเผาตัวตายภายในบริเวณวัดอรุณฯ โดยนายเรืองเริ่มก่อนเป็นคนแรกเมื่อปี 2333 สมัยรัชกาลที่
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต หมอสุก หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า “หมอเทวดา” เป็นหมอพื้นบ้านที่รักษาโรคด้วยเครื่องยาสมุนไพร เกิดสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปี 2375 และถึงแก่กรรมในเดือนกรกฎาคม 2453 ก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จสวรรคตเพียงไม่กี่เดือน
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๔๐ ต่อต้นทศวรรษ ๒๕๕๐ หรือเมื่อราว ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของ “จตุคามรามเทพ” ผู้เขียนเคยเห็น “จตุคามรามเทพ”
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ตุ๊กตาม้าอย่างที่ตั้งคู่กับช้างตามศาลก็เคยพูดถึงมาบ้างแล้ว หรืออย่างตุ๊กตาม้าลาย แก้บน “เจ้าพ่อม้าลาย” ก็เคยเล่ามาบ้างแล้ว แต่ยังมี “ม้า” อีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นของพิเศษ ใช้แก้บนหลวงพ่อพระศาสดา พระประธานในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม