#ปัจฉิมราตรี

ในวันสุดท้ายแห่งการกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พสกนิกรทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง กองทัพนักข่าวประจำการณ์ตั้งแต่เช้า เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเฉกเช่นทุกวารวันที่ผ่านมา

จนถึงค่ำคืนนี้ ความโศกอาดูรที่ท่วมท้นตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีกลายไม่ได้ลดน้อยลงเลย

แม้มีประกาศก่อนหน้าว่าจะปิดจุดคัดกรองประชาชนที่เข้าแถวรอกราบถวายสักการะในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่เมื่อยังไม่มีคำสั่งสุดท้ายอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจก็ยังอนุโลมให้ผ่านเข้าได้อีกครู่ใหญ่

สถิติผู้เข้ากราบถวายสักการะในวันนี้เป็นไปตามคาดหมาย คือสูงสุดถึง ๑๑๐,๘๘๙ คน

ล่วงเข้าวันใหม่ ช่อดอกไม้และพวงมาลัยดาวเรืองวางเรียงรายริมกำแพงพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งสุดท้าย

สองมือยกขึ้นประณมไหว้ ตั้งจิตมั่นถวายสัตย์
ขอใช้เวลาที่เหลือในชีวิตพิสูจน์ความจงรักภักดี
ด้วยการดำรงตนเป็นประโยชน์แก่สังคม และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

หัวใจกรานกราบ
ขอดวงพระวิญญาณของพระองค์สถิต
ณ สรวงสวรรค์ตราบนิรันดร์

คำ : วิชญดา ทองแดง

pujshim01

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

pujshim02

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

pujshim03

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pujshim04

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pujshim05

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pujshim06

ภาพ พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข

pujshim07

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

pujshim08

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

pujshim09

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

pujshim10

ภาพ วริศ โสภณพิศ

pujshim11

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pujshim12

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pujshim13

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pujshim14

ภาพ วริศ โสภณพิศ

pujshim15

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

pujshim16

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pujshim17

ภาพ ศุภณัฐ ผากา

pujshim18

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

pujshim19

ภาพ พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข