#รถเอยราชรถทรง

พระมหาพิชัยราชรถอร่ามเรืองท่ามกลางความมืดมิดช่วงก่อนสว่างของวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

กล่าวกันว่าราชพาหนะย่อมมีเทพยดารักษา ไม่ว่าจะเป็นเรือพระที่นั่งหรือราชรถราชยาน ดังนั้นในทุกขั้นตอนจึงต้องมีการพิธีบวงสรวงสังเวย ดังเช่นในกรณีของพระมหาพิชัยราชรถที่จะใช้เป็นราชรถทรงในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับแต่ก่อนเริ่มต้นจับงานซ่อมทำบูรณะ จนถึงวันที่อัญเชิญออกจากโรงราชรถในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ล้วนต้องมีพิธีการอย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อได้เห็นความงามอ่อนช้อยอันทรงพลานุภาพเยี่ยงนี้ พลันหัวใจก็ตระหนักแน่ในความศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อโดยสนิทใจว่าเทวดานั้นมีจริง
และนี้ย่อมคือที่สถิตประทับแห่งพระองค์

คำ : ศรัณย์ ทองปาน
ภาพ : นิสากร ปิตุยะ

rajrotsong01

rajrotsong02

rajrotsong03

rajrotsong04