๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
“วันนั้นอากาศมืดครึ้มไปทั่ว ไม่มีแสงแดด ทำให้แลดูครึ้มเยือกเย็น

ลมเหนือที่เริ่มจะพัดในเดือนตุลาคมหยุดนิ่งในวันนั้น แม้แต่ใบไม้สักใบก็ไม่กระดิก

เสียงนกเล็กๆ ที่เคยร้องอยู่ตามพุ่มไม้ก็เงียบหายไป ธรรมชาติทั่วทั้งกรุงเทพฯ ดูเหมือนจะแสดงความโศกสลดในความวิปโยคอันยิ่งใหญ่”

คำ : สี่แผ่นดิน โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภาพ : ฝ่ายภาพนิตยสารสารคดี

13oct01

13oct02

13oct03

13oct04

13oct05

13oct06

13oct07

13oct08

13oct09

13oct10

13oct11

13oct12

13oct13

13oct14

13oct15

13oct16

13oct17

13oct18

13oct19

13oct20