ฉบับที่ ๓๙๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตุลาคม 18, 2017 
0


392-cover

นิตยสารสารคดี
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๙๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพปก : เกริกบุระ ยมนาค
ศิลปินนักวาดภาพชั้นครู

บทความที่ลงในเว็บไซต์

 • ยังไม่มีบทความลงเว็บไซต์

เรื่องเด่นในฉบับ

 • หนึ่งปีที่ไม่มี “พ่อ”
 • ทุ่งไหหิน – โลกหลังความตายในสุสานศิลา
 • แคปซูลดินเผา-การฝังศพครั้งที่ ๒  : รอยอดีต “พระบรมโกศ”
 • “เมื่ออาทิตย์อัสดง” – งานพระบรมศพบนแผ่นดินใหญ่อุษาคเนย์
 • Short Doc – ตามรอยเจ้านายเล็ก ๆ ที่เมืองโลซาน

คอลัมน์

 • ภูมิภิเศก
 • ๒๔๗๐-๒๕๕๙ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
 • ทุ่งไหหิน – โลกหลังความตายในสุสานศิลา
 • แคปซูลดินเผา-การฝังศพครั้งที่ ๒  : รอยอดีต “พระบรมโกศ”
 • “เมื่ออาทิตย์อัสดง” – งานพระบรมศพบนแผ่นดินใหญ่อุษาคเนย์
 • หนึ่งปีที่ไม่มี “พ่อ”
 • งานพระเมรุ - โบราณราชประเพณี และความเปลี่ยนแปลง
 • Photo Essay – พระเมรุพิมาน อวตารสถิต
 • วาดเมือง – แผ่นดินของเรา
 • Oh ! seed – ดาวเรือง
 • GREEN PERSON – ครู / แปลก / คน / บ้านนาฯ
 • ศัพท์ซอยวิทย์ – POLYMATH
 • Hidden (in) Museum – สัตว์เผือกคู่บารมีพระราชา
 • Short Doc – ตามรอยเจ้านายเล็ก ๆ ที่เมืองโลซาน
 • จากบรรณาธิการผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๙๑ กันยายน ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 391 เรื่องเด่นในฉบับ Life Beyond Earth ชนกลุ่มน้อย สงคราม สันติภาพ ขอบแดนไทย-พม่า ๒๐๑๗ สัมภาษณ์
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๙๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 390 สัมภาษณ์ Katja Rangsivek (ดร. คัทยา รังสิเวค) - “อำนาจนิยม” ในระบบการศึกษาไทย มรดกตกทอด - คำสอนในหลวงทุก ๆ คำอยู่บนงานชิ้นนี้
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๘๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 389 ธุรกิจหนังโป๊เกย์ กับการเปลี่ยนผ่านการเมืองเช็ก สัมภาษณ์ หนึ่ง-จักรวาล เสาธงยุติธรรม  - หนึ่งในจักรวาลดนตรี เรื่องเด่นในฉบับ
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๘๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 388 เรื่องเด่นในฉบับ Khon Thai 4.0 คนไทยยุคโอกาสสร้างตัวบนโลกออนไลน์ -
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๘๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาพปก : ประเวช ตันตราภิรมย์ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 387 เรื่องเด่นในฉบับ บ้านเรียน โลกกว้างกว่าห้องเรียน แซนโฎนตา ช่วงเวลาคนตายสอนคนเป็น

ปิดโหมดสีเทา