ฉบับที่ ๓๙๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ - สารคดี.คอม

ฉบับที่ ๓๙๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตุลาคม 18, 2017 
1


392-cover

นิตยสารสารคดี
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพปก : เกริกบุระ ยมนาค
ศิลปินนักวาดภาพชั้นครู

บทความที่ลงในเว็บไซต์

เรื่องเด่นในฉบับ

 • หนึ่งปีที่ไม่มี “พ่อ”
 • ทุ่งไหหิน – โลกหลังความตายในสุสานศิลา
 • แคปซูลดินเผา-การฝังศพครั้งที่ ๒  : รอยอดีต “พระบรมโกศ”
 • “เมื่ออาทิตย์อัสดง” – งานพระบรมศพบนแผ่นดินใหญ่อุษาคเนย์
 • Short Doc – ตามรอยเจ้านายเล็ก ๆ ที่เมืองโลซาน

คอลัมน์

 • ภูมิภิเศก
 • ๒๔๗๐-๒๕๕๙ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
 • ทุ่งไหหิน – โลกหลังความตายในสุสานศิลา
 • แคปซูลดินเผา-การฝังศพครั้งที่ ๒  : รอยอดีต “พระบรมโกศ”
 • “เมื่ออาทิตย์อัสดง” – งานพระบรมศพบนแผ่นดินใหญ่อุษาคเนย์
 • หนึ่งปีที่ไม่มี “พ่อ”
 • งานพระเมรุ - โบราณราชประเพณี และความเปลี่ยนแปลง
 • Photo Essay – พระเมรุพิมาน อวตารสถิต
 • วาดเมือง – แผ่นดินของเรา
 • Oh ! seed – ดาวเรือง
 • GREEN PERSON – ครู / แปลก / คน / บ้านนาฯ
 • ศัพท์ซอยวิทย์ – POLYMATH
 • Hidden (in) Museum – สัตว์เผือกคู่บารมีพระราชา
 • Short Doc – ตามรอยเจ้านายเล็ก ๆ ที่เมืองโลซาน
 • จากบรรณาธิการผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาพปก : อาทิตย์ ทองสุทธิ์ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 396 เรื่องเด่นในฉบับ Creative Space พื้นที่สร้างสรรค์ ซอย 
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๕ มกราคม ๒๕๖๑ ข้างหลังผ้า คือฝีทอของหญิงปกาเกอะญอ บ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน ผู้นั่งยืดขาทอผ้าด้วยกี่เอวอยู่บนชานบ้านยกสูง รอบตัวคืออุปกรณ์งานทอ ใครอาจนิยมทอเสื้อ ย่าม ด้วยด้ายสารพัดสี แต่เธอพอใจทอเพียงผ้าผืนด้วยด้ายสีแดงริ้วขาว ด้วยเชื่อว่าผ้าผืนใช้ประโยชน์ได้สารพัดกว่า และมีมูลค่าสูงสุดยามมอบให้ผู้ใด เธอทอไม่เร็ว แต่ละผืนใช้เวลาหลายเดือน-ปี และไม่เน้นลวดลายปักอันหลากหลาย แต่มุ่งไปที่ลายโบราณ หรือกี่ยุคสมัยก็ยังคงความคลาสสิกอย่างลายน้ำไหล
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 394 เรื่องเด่นในฉบับ เปลี่ยนแปลงเพราะแบ่งปัน ตะเกียงกลางไพร หมาติดล้อ คลินิกสร้่างอะไหล่ให้สัตว์พิการ "เสียง" สะท้อน
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภาพปก : ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ ภาพหน้าสารบัญ : ภาณุรุจ พงษ์วะสา บทความที่ลงในเว็บไซต์ ยังไม่มีบทความลงเว็บไซต์ เรื่องเด่นในฉบับ สัตยาธิษฐาน ส่ง “พ่อ” สู่สวรรค์ -
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๑ กันยายน ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 391 เรื่องเด่นในฉบับ Life Beyond Earth ชนกลุ่มน้อย สงคราม สันติภาพ ขอบแดนไทย-พม่า ๒๐๑๗ สัมภาษณ์