vapour01

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

vapour02

ภาพ วริศ โสภณพิศ

#กลุ่มควันสีขาว

๒๓.๒๕ น.
คืนวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ขณะที่เสียงดนตรีจากเวทีมหรสพฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงบรรเลงอย่างต่อเนื่อง
ปรากฏกลุ่มควันสีขาวลอยอ้อยอิ่งเหนือพระเมรุมาศ
ทุกคนที่ได้เห็นภาพดังกล่าว ไม่ว่าด้วยสายตาตนเอง
หรือจากภาพถ่ายที่ส่งต่อกันอย่างรวดเร็วทางโลกออนไลน์
ต่างรับรู้ได้ด้วยหัวใจ ว่านี่ย่อมเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง

สายตาทุกคู่ในท้องสนามหลวงจับจ้องยังองค์พระเมรุมาศ
หลายคนหยิบกล้องและโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพ
ภาพสุดท้ายแห่งความทรงจำของพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักและเทิดทูน

ท่ามกลางเสียงสะอื้นไห้ของผู้คนนับร้อยนับพันต่อภาพสะเทือนใจที่บังเกิดขึ้นต่อหน้า
ใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า “นั่งลง กราบลาพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย”
ทุกคนทรุดตัวลงนั่งโดยพร้อมเพรียงกัน
ค้อมตัวลงต่ำจรดพื้น พนมมือก้มกราบ

ก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
ผู้ที่ยังปักหลักอยู่ตรงนั้นรับรู้ได้ว่า
ไม่มีสายลมพัดแม้สักนิด
คล้ายเวลาหยุดนิ่ง
ขณะที่กลุ่มควันสีขาวจางค่อยๆ ฟุ้งกระจายขึ้นเหนือฟากฟ้า

รายงาน : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล