notebook

#สมุดภาพของพ่อ

ชายไทยเชื้อสายจีนสูงวัยนั่งเก้าอี้
พลางแจก “สมุดภาพของพ่อ”
ท่ามกลางหมู่มวลประชาชนที่มารอรับ
เขาตั้งใจหยิบสมุดภาพทุกเล่มส่งให้กับมือผู้รับ
อย่างที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งจะส่งต่อความดีเพื่อพ่อได้

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจการครอบครัวของโรงพิมพ์อุดมศึกษา
กลับมาเปิดทำการชั่วคราวในย่านเมืองเก่าอีกครั้ง
“ไม่ต้องบันทึกหรอก ว่าผมเป็นใคร”
ชายร่างท้วมผมสีดอกเลายืนยัน
พลางหยิบสมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
เล่มแล้วเล่มเล่า
ส่งต่ออย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย
..
บันทึก : พรไพลิน จิระอดุลย์วงค์
ภาพ : ณัฐพล สุวรรณภักดี