#ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

ใกล้เที่ยงคืนของวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน และประชาชนทยอยเก็บผ้าระบายและป้ายถวายการอาลัย ผ้าขาวดำที่เป็นเครื่องหมายไว้ทุกข์ (ยกเว้นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ -ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งถือเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน) ตามที่รัฐบาล และกอร. พระราชพิธีฯ มีประกาศออกมาก่อนหน้านี้

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันนี้แม้หันไปทางใดยังคงมีโศกในรอยยิ้มที่ต่างหยิบยื่นให้กัน ทว่าพสกนิกรใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ต่างตระหนักดีว่า เราโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่สมเด็จพระบุรพกษัตริย์ทรงเปี่ยมบารมีและกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ทรงพระเจริญ

คำ : วิชญดา ทองแดง

underhalo01

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

underhalo02

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา