สารคดี – เรื่องเล่าจากงานพระเมรุ ๑
#ในหลวงของชาวปะโอ

เสื้อผ้าสีน้ำเงินเข้ม โพกผ้ารอบศีรษะหลากหลาย
แสดงอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ (ตองสู)
ซึ่งอาศัยอยู่แถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง และเชียงใหม่
พวกเขากว่า ๒๐๐ ชีวิตเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตร
มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมส่งเสด็จพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักยิ่งเป็นครั้งสุดท้าย

ขิน จองนัน หนุ่มปะโอวัย ๔๕ ปี
ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เล่าด้วยสีหน้าสร้อยเศร้าว่า
“เราชาวปะโอเคยเดินทางมากราบพระบรมศพ
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
พร้อมกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่ม
“เราตัดสินใจเดินทางมาอีกครั้ง
เผื่อส่งเสด็จในหลวงของเราเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อชาวปะโอ
และกลุ่มชาติพันธ์มากมายในแผ่นดินนี้”

เรื่องและภาพ แทนไท นามเสน
เขียนเมื่อ ๐๗.๓๐ น. ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

chaopaoh01 chaopaoh02 chaopaoh03 chaopaoh04