เทวพิมาน

ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ เมื่อเวลา ๑๗.๑๗ น. ของวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก็ถือว่าการก่อสร้างพระเมรุมาศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว

นั่งร้านที่ขึ้นคลุมองค์พระเมรุมาศตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหลายเดือนที่ผ่านมาจึงถูกรื้อถอน เมื่อต้องแสงไฟที่สาดส่อง สีทองขององค์พระเมรุมาศสุกปลั่งเรืองรองท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำ ยอดทรงมณฑปของบุษบกที่ลดหลั่นกัน แลดูเหมือนละลิ่วลอยขึ้นสู่นภากาศ

ดุจชะลอเทวพิมานจากสรวงสวรรค์ลงมาให้ปรากฏแก่ตาโลก
สมพระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าโดยแท้

คำ : ศรัณย์ ทองปาน

devpiman01

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

devpiman02

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

devpiman03

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

devpiman04

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman05

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman06

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman07

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman08

ภาพ วริศ โสภณพิศ

devpiman09

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman10

ภาพ วริศ โสภณพิศ

devpiman11

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman12

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman13

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman14

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman15

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman16

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman17

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

devpiman18

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

devpiman19

ภาพ วริศ โสภณพิศ

devpiman20

ภาพ วริศ โสภณพิศ