ภาพชุด เหลือคณานับ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

ภาพชุด เหลือคณานับ

พฤศจิกายน 13, 2017 
0


#เหลือคณานับ

เนื่องด้วยมีประชาชนจำนวนมากปรารถนาจะได้เข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการเปิดพื้นที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากจำนวน ๔ หมื่นในครั้งแรกที่ประกาศ เมื่อใกล้วันพระราชพิธีทางผู้รับผิดชอบจึงเพิ่มพื้นที่ใหม่ขึ้นอีก รองรับคนเพิ่มเป็น ๗ หมื่น และทวีขึ้นไปจนเกินหนึ่งแสนคนในที่สุด

แต่ไม่ว่าจะให้มีพื้นที่อีกสักเท่าใดก็คงไม่พอ
มหาชนชาวสยาม ทั้งหญิง ชาย หนุ่มสาว เฒ่าแก่
ต่อแถวกันมายาวเหยียดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสน
จากทุกทิศทุกทางมุ่งหน้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จะต้องรออีกนานเพียงใด ?
จะเข้าไปถึงสนามหลวงหรือไม่ ?
จะได้เห็นพระเมรุมาศหรือเปล่า ?
ล้วนมิได้เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไป

หลายคนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มาด้วยความเคารพ
ทุกคนล้วนมีพระองค์ท่านอยู่เต็มหัวใจ

คำ : ศรัณย์ ทองปาน

countless01

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless02

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

countless03

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

countless04

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

countless05

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless06

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless07

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless08

ภาพ อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

countless09

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless10

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless11

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless12

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

countless13

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

countless14

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless15

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

countless16

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless17

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

countless18

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless19

ภาพ กาญจนา สุระประพันธ์

ที่สูงที่ต่ำ (๒) ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ถ้าใครเคยสังเกต “หิ้งพระ” ตามร้านค้า อย่างในร้านอาหาร หรือห้างร้านอะไรต่างๆ ทั่วไปในเมืองไทย คงเห็นว่ามี “วัตถุมงคล” ที่ตั้งไว้กราบไหว้บูชา
ที่สูงที่ต่ำ (๑) ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ในสำนวนภาษาไทย มีวลีที่มักใช้ในนัยความเป็นการตำหนิ ว่า (ไม่รู้จัก) “ที่ต่ำที่สูง” กลุ่มคำนี้ใช้ในความหมายของ “การมีทักษะทางสังคม” เพราะสังคมไทยตั้งแต่โบราณ เป็นสังคมที่มี
เป็นผู้น้อยต้องก้มประนมกร ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ตามธรรมเนียมศาสนาฮินดูในอินเดีย ถือกันว่าเทวรูปที่ประดิษฐานประจำเทวาลัยนั้น มิได้เป็นเพียงรูปเคารพ “แทน” องค์เทพ หากแต่เปรียบประดุจเทพเจ้านั้นๆ ที่ลงมาปรากฏแก่ตามนุษย์ ในแต่ละวัน พราหมณ์ประจำเทวสถานจึงต้องมีขั้นตอนปฏิบัติมากมายอันเนื่องด้วยเทวรูปประธานนั้น นับแต่ปลุกบรรทมตอนเช้าด้วยดุริยดนตรีผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ที่สูงที่ต่ำ (๒) ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ถ้าใครเคยสังเกต “หิ้งพระ” ตามร้านค้า อย่างในร้านอาหาร หรือห้างร้านอะไรต่างๆ ทั่วไปในเมืองไทย คงเห็นว่ามี “วัตถุมงคล” ที่ตั้งไว้กราบไหว้บูชา
ที่สูงที่ต่ำ (๑) ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ในสำนวนภาษาไทย มีวลีที่มักใช้ในนัยความเป็นการตำหนิ ว่า (ไม่รู้จัก) “ที่ต่ำที่สูง” กลุ่มคำนี้ใช้ในความหมายของ “การมีทักษะทางสังคม” เพราะสังคมไทยตั้งแต่โบราณ เป็นสังคมที่มี
เป็นผู้น้อยต้องก้มประนมกร ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ตามธรรมเนียมศาสนาฮินดูในอินเดีย ถือกันว่าเทวรูปที่ประดิษฐานประจำเทวาลัยนั้น มิได้เป็นเพียงรูปเคารพ “แทน” องค์เทพ หากแต่เปรียบประดุจเทพเจ้านั้นๆ ที่ลงมาปรากฏแก่ตามนุษย์ ในแต่ละวัน พราหมณ์ประจำเทวสถานจึงต้องมีขั้นตอนปฏิบัติมากมายอันเนื่องด้วยเทวรูปประธานนั้น นับแต่ปลุกบรรทมตอนเช้าด้วยดุริยดนตรี