#เหลือคณานับ

เนื่องด้วยมีประชาชนจำนวนมากปรารถนาจะได้เข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการเปิดพื้นที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากจำนวน ๔ หมื่นในครั้งแรกที่ประกาศ เมื่อใกล้วันพระราชพิธีทางผู้รับผิดชอบจึงเพิ่มพื้นที่ใหม่ขึ้นอีก รองรับคนเพิ่มเป็น ๗ หมื่น และทวีขึ้นไปจนเกินหนึ่งแสนคนในที่สุด

แต่ไม่ว่าจะให้มีพื้นที่อีกสักเท่าใดก็คงไม่พอ
มหาชนชาวสยาม ทั้งหญิง ชาย หนุ่มสาว เฒ่าแก่
ต่อแถวกันมายาวเหยียดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสน
จากทุกทิศทุกทางมุ่งหน้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จะต้องรออีกนานเพียงใด ?
จะเข้าไปถึงสนามหลวงหรือไม่ ?
จะได้เห็นพระเมรุมาศหรือเปล่า ?
ล้วนมิได้เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไป

หลายคนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มาด้วยความเคารพ
ทุกคนล้วนมีพระองค์ท่านอยู่เต็มหัวใจ

คำ : ศรัณย์ ทองปาน

countless01

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless02

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

countless03

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

countless04

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

countless05

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless06

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless07

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless08

ภาพ อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

countless09

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless10

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless11

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless12

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

countless13

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

countless14

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless15

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

countless16

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless17

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

countless18

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless19

ภาพ กาญจนา สุระประพันธ์