ภาพชุด เหลือคณานับ

พฤศจิกายน 13, 2017 
0


#เหลือคณานับ

เนื่องด้วยมีประชาชนจำนวนมากปรารถนาจะได้เข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการเปิดพื้นที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากจำนวน ๔ หมื่นในครั้งแรกที่ประกาศ เมื่อใกล้วันพระราชพิธีทางผู้รับผิดชอบจึงเพิ่มพื้นที่ใหม่ขึ้นอีก รองรับคนเพิ่มเป็น ๗ หมื่น และทวีขึ้นไปจนเกินหนึ่งแสนคนในที่สุด

แต่ไม่ว่าจะให้มีพื้นที่อีกสักเท่าใดก็คงไม่พอ
มหาชนชาวสยาม ทั้งหญิง ชาย หนุ่มสาว เฒ่าแก่
ต่อแถวกันมายาวเหยียดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสน
จากทุกทิศทุกทางมุ่งหน้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จะต้องรออีกนานเพียงใด ?
จะเข้าไปถึงสนามหลวงหรือไม่ ?
จะได้เห็นพระเมรุมาศหรือเปล่า ?
ล้วนมิได้เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไป

หลายคนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มาด้วยความเคารพ
ทุกคนล้วนมีพระองค์ท่านอยู่เต็มหัวใจ

คำ : ศรัณย์ ทองปาน

countless01

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless02

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

countless03

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

countless04

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

countless05

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless06

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless07

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless08

ภาพ อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

countless09

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless10

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

countless11

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

countless12

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

countless13

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

countless14

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless15

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

countless16

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless17

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

countless18

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

countless19

ภาพ กาญจนา สุระประพันธ์
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๔๐ ต่อต้นทศวรรษ ๒๕๕๐ หรือเมื่อราว ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของ “จตุคามรามเทพ” ผู้เขียนเคยเห็น “จตุคามรามเทพ”
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ตุ๊กตาม้าอย่างที่ตั้งคู่กับช้างตามศาลก็เคยพูดถึงมาบ้างแล้ว หรืออย่างตุ๊กตาม้าลาย แก้บน “เจ้าพ่อม้าลาย” ก็เคยเล่ามาบ้างแล้ว แต่ยังมี “ม้า” อีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นของพิเศษ ใช้แก้บนหลวงพ่อพระศาสดา พระประธานในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม
เทวพิมาน ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ เมื่อเวลา ๑๗.๑๗ น. ของวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก็ถือว่าการก่อสร้างพระเมรุมาศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว นั่งร้านที่ขึ้นคลุมองค์พระเมรุมาศตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหลายเดือนที่ผ่านมาจึงถูกรื้อถอน เมื่อต้องแสงไฟที่สาดส่อง สีทองขององค์พระเมรุมาศสุกปลั่งเรืองรองท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำ
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต เคยเห็นไหมครับ ? พระพุทธรูปที่มีพระองค์ (ลำตัว) เดียว แต่ส่วนพระเศียร (หัว) ทำเป็นพระพักตร์ (หน้า) เล็กๆ อยู่โดยรอบจำนวน
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต นับถือกันมาแต่โบราณว่าแม่พระธรณีเป็นเทพีแห่งผืนแผ่นดิน จะทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินจึงต้อง “บอกกล่าว” ก่อนเสมอ อย่างเวลาจะเริ่มการก่อสร้าง ตอกเสาเข็ม ยกเสาเอก ก็ต้องมีพิธีขอขมาลาโทษกันก่อน นอกจากนั้น แม่พระธรณียังเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธประวัติตอนตรัสรู้ คือเมื่อพระโพธิสัตว์อดีตเจ้าชายสิทธัตถะ

ปิดโหมดสีเทา