#หนี่งในนั้น

ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ จึงมีการกำหนดจำนวนผู้ที่จะได้เข้าร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสสริยยศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพไว้ที่ ๔ หมื่นคน ตัวเลขนี้อาจฟังดูเหมือนไม่ใช่น้อยๆ แต่หากคิดดูอีกที นั่นเป็นเพียงร้อยละ ๐.๐๕ ของประชากรไทยทั้งประเทศ หรือคิดง่ายๆ ว่าคนไทยทุก ๑ หมื่นคนจะมีผู้ที่โชคดีได้เข้าไปยังพื้นที่ตรงนั้นในวันนั้นเพียงห้าคน

น่านับถือน้ำใจและพลังศรัทธาของพี่น้องคนไทยเหล่านี้ ที่ยินดีมาตากแดดกรำฝน สู้รบกับยุง อดตาหลับขับตานอน เฝ้ารอล่วงหน้าข้ามวันข้ามคืนหลายสิบชั่วโมง เพื่อจะได้เป็น “หนึ่งในนั้น”

แม้รู้ดีว่าไม่มีโอกาสได้เข้าไปถวายดอกไม้จันทน์ยังพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แต่ขอเพียงได้เข้าใกล้สถานที่ประดิษฐานพระบรมศพ ขอเพียงได้แลเห็นส่วนเสี้ยวแห่งการพระราชพิธี และได้เป็นพสกนิกรผู้มีโอกาสร่วมส่งเสด็จ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ในวันสุดท้าย ให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ไม่ว่าจะต้องรอคอยนานเพียงใด ไม่ว่าหางแถวจะยาวเหยียดไปไกลแค่ไหน ทุกคนต่างไม่ย้อท้อ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ว่าความลำบากทางกายเพียงเท่านี้ของตน ย่อมไม่อาจเทียบเคียงกับสิ่งที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย ตรากตรำกระทำให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนของพระองค์มาตลอดรัชสมัย

คำ : ศรัณย์ ทองปาน

oneofthem01

ภาพ ณัฐณิชา กรกิ่งมาลา

oneofthem02

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

oneofthem03

ภาพ ณัฐณิชา กรกิ่งมาลา

oneofthem04

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

oneofthem05

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

oneofthem06

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

oneofthem07

ภาพ ณัฐณิชา กรกิ่งมาลา

oneofthem08

ภาพ ณัฐณิชา กรกิ่งมาลา

oneofthem09

ภาพ ณัฐณิชา กรกิ่งมาลา

oneofthem10

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

oneofthem11

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

oneofthem12

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

oneofthem13

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

oneofthem14

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

oneofthem15

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

oneofthem16

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

oneofthem17

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

oneofthem18

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

oneofthem19

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

oneofthem20

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี