ร่มไม้ในสวนอักษร ๖๐ ปี อรสม สุทธิสาคร

พฤศจิกายน 27, 2017 
0


orasom60poster

นิตยสารสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี และร้านหนังสือริมขอบฟ้า ขอเชิญร่วมงาน

#ร่มไม้ในสวนอักษร
๖๐ ปี อรสม สุทธิสาคร

ร่วมวงเสวนาชำแหละผลงานเขียน
“๕๐ เล่มสารคดีสะท้อนสังคม
: ลุ่มลึกและหลากหลาย หลักหมายวงการสารคดีไทย”

นำเสวนาโดย

  • วันชัย ตัน อดีต บ.ก. บห. นิตยสารสารคดี
  • รัตน์ ศิษย์ค่ายเรื่องเล่าจากบางขวาง
  • ชลธร วงศ์รัศมี ศิษยค่ายสารคดี
  • นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียนสารคดี
  • สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บ.ก. สำนักพิมพ์สารคดี ดำเนินรายการ

ต่อด้วย ตั้งวงนินทานักสารคดีหญิง “อรสมในสายตาข้าพเจ้า”

จากคนแวดล้อม ญาติมิตร ทั้งคนใกล้ชิดและคนไกล เพื่อนเยาว์วัยจนถึงเพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเขียน-เพื่อนนักอ่าน เพื่อนที่รัก-ที่ชัง และใครต่อใคร ฯลฯ

พบกันที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำนิน
๒๘ พฤศจิกา (๒๕๖๐) ตั้งแต่บ่าย ๒ โมงไปจนถึงเย็นๆ

ลงทะเบียนร่วมงาน โทร. ๐-๒๕๔๗-๒๗๐๐
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี สำหรับพระแท้ผู้ตั้งสัจอธิษฐานอุทิศชีวิตแด่พระรัตนตรัย แม้ในวาระสลายสรีรธาตุ ยังเป็นโอกาสที่จะให้ธรรมปัญญาเป็นครั้งสุดท้ายแก่สาธุชน ในงานฌาปนกิจสลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นอกจากแสดงให้เห็นและทำตามข้อธรรมคำสอนของท่านที่เน้นความประหยัด เงียบง่าย
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับเชิญจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และเสมสิกขาลัย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป ออกเดินทางสู่ทวาย เมืองเล็กๆ ตอนใต้พม่า
1. หมาและแมวตาบอดสี ? หมาและแมวสามารถเห็นสีฟ้าและสีเขียว แมวจะเห็นสีแดงและสีชมพูเป็นสีออกเขียว ส่วนสีม่วงจะเห็นเป็นสีฟ้า 2. นกกระจอกเทศเอาหัวมุดทรายเพื่อหลบภัย ? นกกระจอกเทศไม่เคยมุดหัวในทราย บางครั้งถ้ามีอันตรายใกล้ตัวมันอาจล้มตัวลงนอนแกล้งตาย 3. ปลาทองความจำสั้นแค่ไม่กี่วินาที ? ปลาทองมีความจำดีทีเดียว
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต ครุฑเป็น “สัตว์หิมพานต์” หรือสัตว์ในจินตนาการของคนอินเดียโบราณ ครึ่งคนครึ่งนก ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ถือเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ส่วนในจักรวาลทางพุทธศาสนา ครุฑเป็นสัตว์อย่างหนึ่งที่อาศัยอยู่บนต้นงิ้วใหญ่ หรือ “วิมานฉิมพลี” เชิงเขาพระสุเมรุ
วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี ภาพโดย เมืองแคน อิสระธรรม ๑ จุดเด่นของค่ายวรรณศิลป์สัญจร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๕ คือเป็นค่ายวรรณกรรมที่มีฐานการเรียนรู้ผู้ร่วมค่ายได้สัมผัสเรียนรู้มากถึง ๑๐ ฐาน