เริ่มต้นรื้อถอนพระเมรุมาศ

๑๐.๑๙ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศเริ่มจากหัวหน้าพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง ประธานในพิธีเคาะค้อนลงชาลาหน้าพระเมรุมาศสามครั้ง โหรพราหมณ์ลั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ จากนั้นเจ้าหน้าที่บนกระเช้ารถเครน อัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรที่ประดิษฐาน ณ ยอดพระเมรุมาศลง

การรื้อถอนจะใช้เวลาราวสองเดือน โดยพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์ หีบพระบรมศพจันทน์ และฉากบังเพลิงหนึ่งทิศจะนำไปจัดแสดงไว้ ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส่วนอาคารประกอบพระเมรุมาศบางส่วนและฉากบังเพลิงด้านอื่นๆ จะรื้อย้ายไปสร้างขึ้นใหม่ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม และสร้างเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นับจากนี้ สิ่งที่จะคงอยู่นิรันดร์คือความทรงจำถึงยุครัชกาลที่ ๙ รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส และพระมหากรุณาธิคุณนานัปการ จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของพสกนิกรไทยที่เกิดและเติบโตขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ตราบนานเท่านาน

ภาพ : จิตรทิวัส พรประเสริฐ
คำ : วิชญดา ทองแดง

ruetorn01

ruetorn02

ruetorn03

ruetorn04

ruetorn05

ruetorn06