ผ่านไปแล้วสำหรับงานเสวนาและ Live วันแรก
อันเป็นส่วนหนึ่งของงานสารคดี-เมืองโบราณ ลด ล้าง คลังหนังสือ 20-90%

ได้รับเกียรติจาก
สุชาติ สวัสดิ์ศรี “สิงห์สนามหลวง”
กิตติพล สรัคคานนท์ บก สนพ. 1001 ราตรี

คุณสุชาติ ได้เล่าถึงวงวรรณกรรมไทยในยุคที่สองนักเขียนคือ เสนีย์ นายผี
ผลิตงานชิ้นสำคัญว่า เป็นผลจากแรงสะเทือนของยุคสมัย

“มีปีศาจ 4 ตัว ที่หลอกหลอนสังคมเก่า คือ การปฏิวัติรัสเซีย 1917 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (1932) กระแสแนวคิดสังคมนิยม และกระแสความเท่าเทียมชายหญิง”

ขณะที่กิตติพล มองว่านิยาย “ปีศาจ” อาจจบด้วยความพ่ายแพ้ของสาย สีมา (ตัวละครเอก) มากกว่า

“ปีศาจอาจจะหลอกหลอน แต่สุดท้าย พวกที่อยู่ในปราสาทก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม”

นี่เป็นเพียงบางส่วน ของงานเสวนา ดีๆ ที่สารคดี จะนำมาแจ้งท่านผู้อ่านหากมีการจัดในครั้งหน้า

___

ติดตามเรื่อง “นายผี” และ “เสนีย์” ฉบับเต็มได้ใน
นิตยสารสารคดี ฉบับ 403 กันยายน 2561
100 ปี นายผี อัศนี พลจันทร-เสนีย์ เสาวพงศ์ และนักเขียนร่วมยุคสมัย
วางแผงแล้ววันนี้