ผ่านพันไปแล้วสำหรับกิจกรรมพิเศษสำหรับคนรักหนังสือ
“หนังสือเก่า ซ่อมได้ ง่ายจังคราฟต์”
ที่สารคดี-เมืองโบราณจัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา

โดยมีคุณการุณ โรหิตรัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรักษาหนังสือ จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพวกเรา

จากหนังสือชำรุดในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมาร่วม “ซ่อมได้” ในวันนี้ คุณการุณและทีมงาน ได้สาธิตวิธีการซ่อมพร้อมเสริมความรู้ในการเก็บรักษาหนังสืออย่างถูกวิธี ที่น่าสนใจอย่างมาก เช่นการรักษาหนังสือเปียกน้ำ เราไม่ควรนำไปตากแดดและผึ่งลม แต่ควรห่อและนำแช่ในช่องแช่แข็งในตู้เย็น เพื่อให้แผ่นกระดาษไม่ติดกัน เป็นต้น

สารคดี-เมืองโบราณ ต้องขอขอบคุณคุณการุณ โรหิตรัตนะ ทีมงาน และสำนักหอสมุดแห่งชาติ ที่มามอบความรู้ให้กับคนรักหนังสือในครั้งนี้ พร้อมกับฝากติดตามกิจกรรมดีๆ จากสารคดี-เมืองโบราณ ในโอกาสต่อๆ ไป

__

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
สารคดี-เมืองโบราณ ลด ล้าง คลังหนังสือ
3-7 ตุลาคม 2561 ณ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด