กิโยติน (Guillotine)

กิโยติน (Guillotine) เป็นเครื่องมือในการลงโทษผู้มีความผิดถึงขั้นประหารชีวิต อุปกรณ์เป็นเสาไม้ตั้งตรงสองอันที่ตั้งขวางคานที่ใส่ตัวบังคับใบมีดเอาไว้ สำหรับปล่อยลงเพื่อตัดลำคอผู้ถูกลงโทษ

เดิมมันถูกตั้งชื่อว่า ลุยซง หรือ ลุยแซ็ต ตามผู้คิดค้นกระบวนการทำงานโดยศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศส อ็องตวน หลุยส์ ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ กีโยติน ตามผู้เสนอวิธีประหารนี้แทนนั่นคือ โจเซฟ-อีญัส กีโยติน แพทย์ชาวฝรั่งเศสและสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ที่เสนอในปี ค.ศ.1789

ทั้งนี้ในอดีตมีเครื่องมือประหารชีวิตที่ใช้กันใน สก็อตแลนด์, สหราชอาณาจักร และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปสำหรับลงโทษผู้ที่มีชาติกำเนิดเป็นชนชั้นขุนนาง และทรมานมากกว่าคือกรงเหล็กตะแลงแกง กีโยตินถูกคิดค้นโดยมีเจตนาเพื่อทำให้การประหารเจ็บปวดทรมานน้อยลงกว่าการลงโทษแบบเดิมที่แตกต่างกันระหว่างขุนนางและชาวบ้าน มันยังเป็นเครื่องประหารชนิดเดียที่ผ่านการยอมรับทางกฎหมายโดยกระบวนการลงโทษที่ให้เครื่องบั่นคอ ทำให้วิธีการประหารไม่มีการแบ่งฐานันดรเหมือนก่อนด้วย

นีกอลา ฌัก แปลตีเย (Nicolas J. Pelletier) โจรปล้นสัญจรถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตีนเป็นคนแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1792 ซึ่งเครื่องถูกติดตั้งที่ Place de Grève

กีโยตินถูกนำมาใช้ประหารชีวิตคนในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสนับพันคนจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกลัวในยุคดังกล่าว ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประหารชีวิตพระเจ้าหลุย์สที่ 16 และพระนางมารี อังตัวเน็ตต์อีกด้วย

มันยังคงถูกใช้จนเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่ก็ลดน้อยลงไปมาก โดยถูกนำมาใช้ระหว่างทศวรรษที่ 1960s ถึง 70s เพียง 8 ครั้งเท่านั้น ก่อนที่ในปี ค.ศ.1981 ทางฝรั่งเศสจะยกเลิกการใช้ไปในที่สุด

ข้อมูลจาก : https://www.britannica.com/topic/guillotine