สารคดี ฉบับที่ 412 มิถุนายน 2562
จงอางศึก – เสือดำ ในสมรภูมิเวียดนาม