" /> เมื่อทุ่งนาป่าตาลจะเป็นทางผ่านมอเตอร์เวย์ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]