happystory2

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.45 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. (งามดูพลี)

สสส.จับมือนิตยสารสารคดี เปิดค่าย “นักเล่าความสุข” สร้างสังคมสุขภาวะ ถ่ายทอดความสุขผ่านตัวอักษรเผยแพร่ในสื่อดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อ ฉลาดรู้ด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ: ค่ายสารคดี โดยร่วมกับนิตยสารสารคดี จัดกิจกรรม “ค่ายนักเล่าความสุข” อย่างต่อเนื่องเพราะมองเห็นศักยภาพและความสำคัญของการใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์ ซึ่งมีนักเล่าความสุขสนใจร่วมสมัครกว่า 160 ทีม รวมผู้สมัครกว่า 400 คน จากทั่วประเทศ ทีมงานสารคดีได้คัดเลือกจนได้ 30 ทีม ที่จะมาร่วมกิจกรรม “ค่ายนักเล่าความสุข” มีกระบวนการการจัดอบรมการเรียนการสอนผ่านค่าย “นักเล่าความสุขผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ในการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ “ความสุข” ของตนมาเผยแพร่สู่สังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สร้างสื่อรู้จักดูแลตนเอง รู้เท่าทันสื่อ เข้าใจวิถีสุขภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อการพัฒนาเนื้อหาที่สร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ

happycamp05

“ความสุขในความหมายที่สอดคล้องกับสุขภาวะที่ดี เป็นความสุขที่เกิดจากการกระทำที่สร้างความอิ่บเอิบใจ ความปีติภายใน ซึ่งเพจความสุขประเทศไทยที่สนับสนุนโดย สสส. ได้แนะนำช่องทางความสุขไว้ 8 ช่องทาง คือ การสัมผัสธรรมชาติ การเคลื่อนไหวร่างกาย การทำงานศิลปะ ความสุขจากความสัมพันธ์ การศึกษาเรียนรู้ การภาวนา การทำงานจิตอาสา และความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นความสุขที่อยู่ใกล้ตัวและเข้าถึงได้ไม่ยาก ซึ่งจากที่ได้เห็นพรีเซนเตชั่นผลงานของทีมนักเล่าความสุขทั้ง 30 ทีมในช่วงเปิดงานนี้ หลายๆ ทีมก็ได้สื่อสารถึงความสุขของตนเองผ่านช่องทางความสุขทั้งแปดช่องทางนี้อยู่แล้ว และนับว่าเป็นตัวอย่างของความสุขที่น่าส่งเสริมให้เผยแพร่หลายอย่างมาก”

happycamp03

นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี กล่าวว่า ปีนี้ “ค่ายนักเล่าความสุข” นับเป็นการเปิดช่องทางใหม่ของการสร้างนักสื่อสารที่ไม่จำกัดกลุ่มแค่เยาวชนแต่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ในทุกๆ วัย รวมถึงเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม “ห้องเรียนออนไลน์” ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ เพื่อเพิ่มทักษะในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เรื่องความสุขในช่วงท้ายของค่าย แพลตฟอร์ม “ห้องเรียนออนไลน์” ในค่ายนักเล่าความสุขนี้ นิตยสารสารคดีมองว่าจะเป็นก้าวใหม่ของการเรียนรู้การเขียนและการถ่ายภาพ เป็นโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักสร้างคอนเทนต์ รวมถึงโอกาสสำคัญในการสร้างและเผยแพร่ประเด็นสุขภาวะสู่วงกว้างในโลกยุคใหม่ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเองได้”

happycamp01

สำหรับภายในงานมีทั้งกิจกรรม Workshop บทสนทนา “ความสุขในชีวิต โดย ต้น สุรศักดิ์ เทศขจร และ บีเบนซ์ พงศธร ธิติศรัณย์ กิจกรรม Talk “พบสุขเมื่อคุณสังเกต” เรื่องราวบันดาลใจจากสุขสปีคเกอร์ เช่น “สิ่งสำคัญของหัวใจ” โดยนิ้วกลม ศราวุธ เฮงสวัสดิ์ “ความสุขของเซเปียนส์” โดยดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ “ช่วงชีวิตที่ดีที่สุด” ไอรีล ไตรสารศรี ART.for.CANCER และการ Recap กติกาและขั้นตอนการแข่งขันในค่าย “นักเล่าความสุข” โดย สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี